Antrepo ve Depolama Hizmetleri

Antrepo gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın konulması amacıyla kurulan ve kuruluşunda aranacak kosulları ve nitelikleri yönetmelikle belirlenen yerlere denir. Ayrıca antrepolar esyanın gümrük mevzuatında düzenlenen şekilde konulması hâlinde süresiz kalabildiği ve eşyanın antrepoda kaldığı süre içinde eşyaya terettüp eden vergilerin ödenmediği bir gümrük rejimidir.

Genel Antrepo

Bazı ürünler için farklı depolama ve saklama koşulları gerekir. Firmamız sizin adınıza ürünlerinizin en uygun maliyetle ve en güvenli şekilde depolanması için gerekli zemini hazırlar. Yükünüze uygun antrepo ve geçici depo çözümlerini sizinle paylaşarak maddi ve zamansal kaybınızı önleyecek çözümler sunar.

Mallarınızın güvenli bir şekilde depolanması, yükleme boşaltma işlemlerinin uzman ekibimiz gözetiminde yapılması, antrepolarımızda sunduğumuz başlıca hizmetlerdir.  

Konteyner Depolama

Modern ve uluslararası standartlarda konteyner depolama hizmeti verilmektedir.

  • Konteyner temizlenmesi ve ilaçlanmasi (sicak su, buhar, süpürme, kimyasal)
  • Soğutma-ısıtma tertibatlı konteynerlerin operasyonu
  • Reefer PTI
  • Depo içi konteyner dolum ve mühürleme hizmeti
  • Genset depolaması ve elleçlemesi
  • Bilgisayarlı günlük giriş-çıkış raporlama hizmetleri verilmektedir.