Mer Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi

 

1) İthalat işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak tamamlanması için eşyanın gelişinden önce mevzuat işlemleri için gerekli araştırmalarını  yapmak.
2) Taşıyıcı firmalardan özet beyanını almak
3) Gümrük giriş beyannamesini tescil etmeden önce eşya hakkında tereddüt varsa küşad ederek uygunluğunu tespit etmek
4) Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarını tespit etmek.
5) Gümrük vergi, resim ve harçlarını doğru olarak hesaplamak.
6) Gümrük tescil ve onay işlemleri tamamlanan eşyanın  muayenesini yaptırmak.
7) Tahakkuk işlemi tamamlanan beyannamelerinin teminat veya nakit olarak parasını yatırmak.
8) Gümrükleme işlemleri tamamlanan eşyanın puantörlerin nezareti altında yüklenerek müşterinin istediği yere sağlıklı ulaşmasını sağlamak.
9) Beyanname teşvik kapsamında kapatma ve teminat çözümlerini yapmak.
10) Beyanname makbuz ve diğer harcama belgelerini en kısa zaman diliminde müşteriye teslim etmek.

 

1) Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarını doğru biçiminde tespit etmek.
2) Müşterinin ihracatçı birliklerine üyelik kayıt işlemlerini yaptırmak, ihracat mevzuatı çerçevesinde ilgili vesaiklerin hazırlanması
3) Gerekli tüm evraklarının tamamlanmasından sonra beyannamenin düzenlenerek ilgili gümrükte tescil ve onay işlemini tamamlandıktan sonra eşyanın muayene ve tespiti yaptırmak suretiyle nakil aracına puantör nezaretinde  yükletmek.
4) Müşterinin talebi doğrusunda eşya ile birlikte gidecek olan evrakların taşıyıcı firmaya teslim etmek.
5) Eşyanın yurt dışı edilmesinden sonra beyannameyi kapatmak.
6)Beyannamenin kapatılmasından sonra "İhracatçı nüshasını" en kısa zamanda müşteriye teslim etmek.
7) İhracat işlemleri aynı gün içersinde bitirmek.

 

 
     
       

 

Desing by Caghan